Anmälan till Register- och Riktlinjedagen 2019

SRQ:s Registerdag

– Äger rum 23 januari 2019 på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

– Under dagen presenteras och diskuteras ämnen som är aktuella för registret och reumatologin

– Dagen är öppen för alla intresserade av Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

SRF:s Riktlinjedag

– Äger rum 24 januari 2019 på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

– Under dagen presenterar arbetsgrupper inom SRF de uppdaterade behandlingsriktlinjerna för 2019

– Dagen är öppen för ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening