Nyheter: Almedalen

SRF-seminarium om kunskapsutvecklingen i framtidens vård i Almedalen

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård? Statliga utredningar om vårdens organisation har nu presenterats. En ny kunskapsorganisation sjösätts. Hur skapas en kunskapsorganisation som på ett effektivt sätt inhämtar, implementerar & sprider ny kunskap? Hur hanterar vi små specialiteter med stora... Läs mer

Video: Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling

Se SRFs och Reumatikerförbundets Almedalsseminarium (5 juli 2017) från i sin helhet. Alla i samhället förväntar sig att morgondagens sjukvård ger ökad hälsa i form av friskare patienter, längre överlevnad och ökad livskvalitet än dagens sjukvård. Var och hur sker... Läs mer

SRF i Almedalen

Svensk Reumatologisk Förening arrangerar för sjunde året i rad Almedalsseminarier tillsammans med Reumatikerförbundet. På agendan i år står bland annat den högst aktuella frågan om vårdval. Läs mer om seminarierna på länkarna nedan. Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling Onsdag 5... Läs mer

SRF i Almedalen 2016

SRF är på plats i Almedalen 2016 med tre angelägna programpunkter: Nationella riktlinjer är ett trögt system – När och hur skapas värde? Primärvårdens viktiga roll. Tisdag 5 juli, kl 13.30-15.00, O’Learys (Strandgatan 13, 1 trappa ned) Kan specialistföreningarna få... Läs mer

SRF i Almedalen 2016

Svensk Reumatologisk Förening kommer till Almedalsveckan i sommar igen, och står i år bakom tre olika seminarier. Två tillsammans med Reumatikerförbundet, som vi samarbetar med för sjätte året i rad, och ett med SRQ och Forska!Sverige. Tisdag 5 juli Nationella riktlinjer... Läs mer