Nyheter: Okategoriserade

Förlängd deadline för abstracts till Reumaveckan

Deadline för inlämning av vetenskapliga abstratcs har förlängts till 8 maj. Läs mer om abstractinlämning på Reumaveckans webbplats.

Öppet brev till Reumatikerförbundets styrelse

I ett brev (http://svenskreumatologi.se/sites/default/files/Brev_till_RF_20160204.pdf) som Svensk Reumatologisk Förening (SRF) skickade till tf förbundsordförande för Reumatikerförbundet (RF), Beryl Svanberg, daterat 2016-02-04, samt vid påföljande möte, underströk SRF vikten för svensk reumatologi att arbetsmiljöärendet på RFs kansli och utredningen av RFs ordförande,... Läs mer

Brev till Reumatikerförbundet med anledning av Anne Carlssons avstängning

SRFs styrelse skrev ett brev till Reumatikerförbundet 4 febaruari 2016, med anledning av ordförande Anne Carlssons avstängning. Brevet kan läsas här

SCR – förlängd deadline för abstracts och chans till resestipendier

Scandinavian Society of Rheumatology inrättar ett antal resestipendier, och förlänger därför deadline för inlämning av abstracts till Scandinavian Congress of Rheumatology. Nu deadline är 30 april. Läs mer på www.scr2016.is SCR hålls i Reykjavik 1-3 september 2016.

Två nya remissvar till Läkarförbundet

SRF har svarat på två remisser från Sveriges Läkarförbund. Remissvaren Synpunkter på läkarförbundets yttrande angående Förslag till Strategi för Sveriges Läkarförbund 2020 och Yttrande om Förslag till Sjukvårdspolitiskt program finns nu på sidan med remissvar.

Inbjudan till nationella ST-dagar i Reumatologi, Göteborg 12-13 maj 2016

Välkomna till Nationella ST dagar i Reumatologi i Göteborg 12-13 maj på Dockyard Hotell (tidigare Nya Varvet Studios), Skeppet Ärans Väg 23, Västra Frölunda. Tema är autoinflammation dag 1 och kommunikation dag 2. Vi har bokat duktiga och intressanta föreläsare... Läs mer

Celgenes stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi 2016

Summa: 100.000 kronor – utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Målgrupp: Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning. Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste tre åren (föräldraledighet får räknas... Läs mer

Nytt remissvar från SRF

SRF synpunkter på Läkarförbundets yttrande angående betänkandet Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)/0308 Finns nu på sidan med remissvar Läs remissvaret diret här (pdf)

Reumatologistipendium 2016 med stöd från Roche

Syfte: SRF har instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning inom reumatologi. Stipendiets storlek: 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Utdelning: Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumaveckan i Umeå 13-16 september.... Läs mer

SRFs Jubileumsstipendium till forskare inom reumatologi – ansök senast 15 maj

Svensk Reumatologisk Förenings Jubileumsstipendium kommer att delas ut till en etablerad forskare inom reumatologi som bedriver aktiv och framgångsrik forskning, samt är ordinarie medlem i Svensk Reumatologisk Förening. Sökande ska ännu ej ha erhållit akademisk tjänst i form av professur –... Läs mer