Nyheter: Policydokument

Reviderat policydokument avseende biosimilarer

Svensk Reumatologisk Förenings policydokument avseende biosimilarer har uppdaterats. SRFs styrelse godkände arbetsgruppen för biosimilarers förslag till revision på styrelsemöte 27 januari 2017. Dokumentet är publicerat på arbetsgruppen för biosimilarers sida