Nyheter: Remissvar

Två nya remissvar från SRF

SRF har svarat på två remisser: Remissvar SOU 2017:53 En God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. Till Svenska läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Socialdepartementet. Remissvar SOU 2017:48: Kunskapsbaserad och jämlik vård – Förutsättningar för en lärande hälso- och... Läs mer

Två nya remissvar från SRF

Yttranden från SRF på remisserna ”Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård, Gem 2016/0277” från Sveriges läkarförbund och ”Driftsformer för Universitetssjukhus, SOU 2016:28″  från Svenska läkaresällskapet finns nu på sidan med remissvar.