Nyheter: Riktlinjer

Nya EULAR-rekommendationer för SLE

EULAR har publicerat uppdaterade behandlingsrekommendationer för SLE. De nya rekommendationerna grundar sig på forskningsresultat och expertutlåtanden som framkommit sedan de första SLE-rekommendationerna publicerades år 2008. Läs hela dokumentet här eller en sammanfattning av rekommendationerna och arbetet för att ta fram dem här.

Behandlingsriktlinjerna 2019 är publicerade

Nu finns behandlingsriktlinjerna och -rekommendationerna för 2019 publicerade på SRF:s hemsida. Du hittar dem här. Scandinavian Journal of Rheumatology har publicerat en artikel om de engelska riktlinjerna för jättecellsarterit som togs fram av SRF:s arbetsgrupp under 2018. Artikeln behandlar både... Läs mer

Uppdaterade riktlinjer och rekommendationer

Nu är 2017 års uppdateringar av riktlinjer och rekommendationer publicerade på SRFs webbplats. Förslag till uppdateringar presenterades och diskuterades under SRFs riktlinjedag i slutet av januari. Därefter reviderades förslagen utifrån diskussionerna innan de skickades till SRFs styrelse för beslut. Klicka... Läs mer

Uppdaterade riktlinjer och rekommendationer 2016

Nu finns 2016 års uppdateringar av följande riktlinjer på sidorna med riktlinjer och rekommendationer: Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid ankyloserande spondylit och psoriasisartrit Rekommendation för ögonkontroller vid behandling med klorokinpreparat Rekommendation för provtagning och kontroller vid... Läs mer