Forskning

SRF:s vetenskapliga sekreterare:

perjohanjakobsson Per-Johan Jakobsson

Vetenskaplig sekreterare
Reumatologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

per-johan.jakobsson@ki.se

Vetenskaplig sekreterare ansvarar för:

  • att handlägga samtliga vetenskapliga frågor som inkommer till SRFs styrelse
  • att organisera programmet vid Riksstämman och bidra till det vetenskapliga programmet vid Reumadagarna
  • att handlägga processen med ansökningar till stipendier och priser och bedömningen av dessa
  • att riktlinjer och rekommendationer tas fram enligt särskild process och att dessa sedan beslutas och läggs ut på SRF:s hemsida