Professorskollegiet

SRF:s professorskollegium bildades den 1 januari 2005 på initiativ av SRF:s styrelse och dess dåvarande ordförande Tomas Bremell. Kollegiets första möte hölls i samband med vårmötet den 21 april 2005 i Tylösand.

Kollegiet sammanträder två gånger årligen, dessutom hålls ett antal telefonkonferenser. Sammankallande (ordförande) väljs inom kollegiet för ett år i taget. Vid mötena deltar även styrelsens ordförande och vetenskapliga sekreterare.

SRF:s styrelse har utarbetat följande kriterier för medlemsskap i kollegiet:

-Medlem i SRF
-Specialist i reumatologi
-Professor i reumatologi eller närliggande forskningsområde
-Aktivt verksam vid en klinik som bedriver reumatologisk vård

Professorskollegiets huvudsakliga uppgifter är att på uppdrag av föreningens styrelse:

-verka för samordning och stöd för reumatologisk forskning och forskarutbildning i Sverige
-verka för en god och rimligt likartad grundutbildning i reumatologi på studentnivå över landet
-bistå i frågor som rör utformning av specialistutbildningen i reumatologi
-bistå med synpunkter vid framtagande av medicinska riktlinjer i föreningens regi
-bedöma abstrakt till riksstämman
-bistå vid bedömning av ansökningar om priser och stipendier
-bistå med synpunkter i frågor där styrelsen fungerar som remissinstans
-bistå styrelsen i strategifrågor av övergripande karaktär

Debattartikel i Läkartidningen nr 1-2 2012: ”Reumatologisk forskning med försöksdjur är viktig för våra patienter”

 

Läs mer

Minnesanteckningar från professorskollegiets möten

    Professorskollegiets medlemmar
    Sidansvarig: SRFs koordinator