Forskningsmedel från Reumatikerförbundets forskningsfond

Du har väl inte glömt ansöka om forskningsmedel från Reumatikerförbundets forskningsfond. Sista ansökningsdag 30 september, följ länken till ansökningswebben
Läs mer på https://www.reumatikerforbundet.org/om-oss/forskning/forskare/sok-anslag/