Arbetsgrupper

Arbetsgrupper har ett tydligt uppdrag från styrelsen. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Ordförande formerar en grupp med representanter från de sex regionerna samt eventuellt ytterligare någon intresserad. Alla representanter ska utses/föreslås av respektive verksamhetschef/verksamhetsansvarig och därefter godkännas av styrelsen.

Riktlinjer för Modern ReumaRehabilitering (MoRR)

Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid Spondylartriter

Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid RA

Riktlinjer för primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatisk sjukdom

Riktlinjer för läkemedelsbehandling av SLE

Riktlinjer för säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom

Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning

Riktlinjer för användning av biosimilarer

Riktlinjer för behandling av vaskuliter

Registermodul SLE (kontaktperson: elisabet.svenungsson@ki.se)