Riktlinjer för användning av biosimilarer

Övergripande uppdrag

Gruppens uppdrag är att formulera en SRF-ståndpunkt avseende registrerade (och kommande) biosimilarer inom reumatologin, d.v.s. bevaka och utvärdera dessa biosimilarer samt ge förslag på hur de i Sverige kliniskt lämpligast bör användas och uppföljas.

Specifika frågor
Vilka biosimilarer finns redan på marknaden och/eller kommer?
Hur ser den vetenskapliga dokumentationen ut?
Hur ser erfarenheterna ut i andra länder?
Register-registrering utmaningar, batch-nummer, m.m.
Nackdelar & fördelar (risker – möjligheter) med biosimilarer?

Återkoppling
Årligen under riktlinjedagen.

  Arbetsgruppens medlemmar

  Christopher Sjöwall, Sydöstra regionen (ordförande)

  Lennart Jacobsson, Västra Götaland-regionen

  Carl Turesson, Södra regionen

  Johan Askling, Stockholmsregionen

  Elisabet Lindqvist, Södra regionen