Biosimilarer

Övergripande uppdrag

Uppdraget blir att formulera en SRF-ståndpunkt avseende registrerade (och kommande) biosimilarer inom reumatologin, dvs bevaka och utvärdera dessa biosimilarer samt ge förslag på hur de (i Sverige) kliniskt lämpligast kan/bör/ska användas och uppföljas.

Specifika frågor
Vilka biosimilarer finns redan på marknaden och/eller kommer?
Hur ser den vetenskapliga dokumentationen ut?
Hur ser erfarenheterna ut i andra länder?
Register-registrering utmaningar, batch-nummer, m.m.
Nackdelar & fördelar (risker – möjligheter) med biosimilarer?

Återkoppling
Årligen under riktlinjedagen.

  Arbetsgruppens medlemmar

  Christopher Sjöwall (ordförande)

  Lennart Jacobsson

  Carl Turesson

  Johan Askling

  Elisabet Lindqvist