Riktlinjer för användning av biosimilarer

Övergripande uppdrag

Gruppens uppdrag är att bevaka kunskapsutvecklingen beträffande multipel switch och tillhandahålla en uppdaterad appendixlista över godkända biosimilarer, som kan komma till användning inom reumatologin, samt värdera behovet av uppdatering av befintligt policydokument.

Återkoppling
Årligen under riktlinjedagen.

  Arbetsgruppens medlemmar

  Johan Askling, Stockholmsregionen (ordförande)

  Christopher Sjöwall, Sydöstra regionen

  Lennart Jacobsson, Västra Götaland-regionen

  Carl Turesson, Södra regionen

  Elisabet Lindqvist, Södra regionen