Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)s räkning ta fram riktliner och rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning, baserat på vetenskaplig evidens både systematiska översikter, RCT, och andra relevanta studier.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Elisabeth Nordborg, Göteborg (ordförande)

  Tomas Zweig, Stockholm (ordförande)

  Karin Hellgren, Stockholm

  Evy Björnehall, Umeå

  Stina Blomberg, Uppsala

  Claudia Jacobs, Linköping

  Christina Ståhl Hallengren, Skåne

  Ann Svanberg, Örebro