Riktlinjer för läkemedelsbehandling av SLE

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)s räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för behandling av SLE.

Arbetsgruppens riktlinjer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Anders Bengtsson, Lund-Malmö (ordförande)

  Christopher Sjöwall, Linköping

  Iva Gunnarsson, Stockholm

  Lars Rönnblom, Uppsala

  Christine Bengtsson, Umeå (i Östersund men med anknytning till Umeå)

  Anna Rudin, Göteborg

  Sidansvarig: Anders Bengtsson