Riktlinjer för läkemedelsbehandling av SLE

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)s räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för behandling av SLE.

Arbetsgruppens riktlinjer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Christopher Sjöwall, Linköping (ordförande)

  Anders Bengtsson, Lund-Malmö

  Iva Gunnarsson, Stockholm

  Lars Rönnblom, Uppsala

  Christine Bengtsson, Umeå (i Östersund men med anknytning till Umeå)

  Anna Rudin, Göteborg

  Sidansvarig: Anders Bengtsson