Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

Arbetsgruppens syfte

Att utarbeta utkast till uppdatering av SRFs riktlinjer för läkemedelsbehandling vid RA, att inhämta synpunkter på dessa vid remissrundor och på riktlinjedagen, samt att förelägga styrelsen förslag till nya riktlinjer.

Arbetsgruppens riktlinjer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Eva Baecklund, Uppsala/Örebro

  Carl Turesson, Syd – Skåne (Ordförande)

  Inger Gjertsson, Göteborg

  Jon Lampa, Stockholm

  Ewa Berglin, Norra – Umeå

  Vakant – ÖGR

  Sidansvarig: Carl Turesson