Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid spondylartriter

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)s räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för behandling av spodylartiter.

Arbetsgruppens riktlinjer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Lennart Jacobsson, Göteborg (ordförande)

  Nils Feltelius, Uppsala

  Helena Forsblad d´Elia, Umeå

  Tomas Husmark, Falun

  Johan Karlsson, Skåne

  Peter Matt, Uppsala

  Sara Wedrén, Stockholm

  Sidansvarig: Lennart Jacobsson