Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid spondylartriter

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för behandling av spodylartiter.

Arbetsgruppens riktlinjer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Helena Forsblad d’Elia, Norra regionen (ordförande)

  Nils Feltelius, Uppsala-Örebro-regionen

  Lennart Jacobsson, Västra Götaland-regionen

  Tomas Husmark, Uppsala-Örebro-regionen

  Johan Karlsson Wallman, Södra regionen

  Peter Matt, Uppsala-Örebro-regionen

  Sara Wedrén, Stockholmsregionen

  Sidansvarig: Helena Forsblad d'Elia