Rekommendationer för Modern ReumaRehabilitering (MoRR)

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)s räkning ta fram rekommendationer för modern reumarehabilitering vid artritsjukdomar baserat på vetenskaplig evidens både systematiska översikter, RCT, och andra relevanta studier.

MoRR är även rerferensgrupp i SRFs arbete med SLS Levnadsvaneprojekt.
MoRR ansvarar även för arbetet med SoS NR för sjukdomsförebyggande metoder enligt en överenskommelse mellan SRF och SLS, det så kallade Levnadsvaneprojektet.
Sektionsansvarig gentemot SLS är Ann-Marie Calander och i styrelsen vice ordförande.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Elisabet Lindqvist, Södra regionen (ordförande)

  Gerd-Marie Alenius, Norra regionen

  Ann-Marie Calander, Göteborg

  Annika Teleman, Capio movement

  Uppsala-Örebro, vakant

  Stockholm, vakant

  Linköping, vakant

  Sidansvarig: Elisabet Lindqvist