Riktlinjer för primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatisk sjukdom

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)s räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för behandling av kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatisk sjukdom.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Anna Södergren, Umeå (ordförande)

  Elisabet Svenungsson, Stockholm

  Carl Turesson, Lund-Malmö

  Jan Bjersing, Göteborg

  Dag Leonard, Uppsala/Örebro

  Vakant, Linköping

  Sidansvarig: Anna Södergren