Riktlinjer för primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatisk sjukdom

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)s räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för behandling av kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatisk sjukdom.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Anna Södergren, Umeå (ordförande)

  Elisabet Svenungsson, Stockholm

  Marika Kvarnström, Stockholm

  Anna Södergren, Umeå

  Carl Turesson, Lund-Malmö

  Eva Rehnberg, Göteborg

  Linköping, vakant

  Dag Leonard, Uppsala/Örebro

  Sidansvarig: Anna Södergren