Riktlinjer för säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)s räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Eva Baecklund, Uppsala (ordförande)

  Katarina Almehed, Göteborg

  Meliha C. Kapetanovic, Skåne

  Marika Kvarnström, Stockholm

  Lena Innala, Norra

  Kristina Wiberg, Norra/Östersund

  Sidansvarig: Eva Baecklund