Nationellt nätverk för giktforskning

Målsättningar:

• Att arbeta för utveckling och samordning av forskningsprojekt angående gikt inom reumatologin.
På sikt är det också en målsättning att öka detta forskningssamarbete med primärvården

• Gemensamt arbeta för ett förbättrat omhändertagande av giktpatienter genom gemensamma
rutiner för remittering, registrering och uppföljning av vissa patientgrupper med gikt.