Reumatologiundervisningen under läkarutbildningen

Studiegruppens syfte

Att för svensk reumatologis räkning arbeta med gemensamma grundutbildningsfrågor. Gruppen får sitt uppdrag av och rapporterar till professorskollegiet.

Arbetsfrågor att börja med:

1. Gemensamt curriculum

2. Reumatologins plats och omfattning i framtidens läkarutbildning.

3. Nya pedagogiska undervisningsgrepp t.ex. webbaserad undervisning.

Studiegruppens medlemmar

Ioannis Parodis
(kontaktperson), Stockholm

Lena Björkman
Göteborg

Helena Forsblad-D’elia
Umeå

Åsa Reckner Olsson
Linköping

Annika Söderberg
Örebro

Jon Einarsson
Lund/Malmö

Eva Baecklund
Uppsala