Inbjudan till International Forum for RA 23-26 september 2017

Bästa SRF-medlemmar

Vi vill härmed inbjuda er alla att delta i ett symposium om reumatoid artrit som ordnas den 23-26 september i Stockholm.

Mötet har flera bakgrunder: Dels och främst vill vi att det ska fungera som samlingspunkt och inspirationskälla för forskning och klinik vid reumatoid artrit. Många internationella möten har RA som ett stort tema. Men inget har det som enda tema och sällan samlas forskare och kliniker för att diskutera uppkomst, prevention och terapi mot RA på ett samlat sätt.  Ett syfte med mötet är att genom ett fokus på RA skapa en djupare och mer intressant möjlighet att planera forskning och internationella samarbeten för framtiden.

En annan bakgrund är att vi för snart 25 år sedan ordnade ett möte om RA, finansierat av Åke Wibergs stiftelse.  Detta möte gav kunskap från internationella forskare och kliniker om hur register och longitudinella uppföljningar av RA bäst kunde byggas upp, och på så sätt bidrog mötet till uppbyggnaden av svensk reumatologis kvalitetsregister och ARTIS. Nu, har Åke Wibergs fond åter gett pengar till ett RA möte, denna gång med förhoppning att svenska reumatologer (inte minst ni som är lite yngre) ska kunna ta del av den internationella forskningen och skapa kontakter och få inspiration för framtiden på likartat sätt som några av oss som var med 1994 fick då.

För det tredje så har man under 7 år i Kina och Japan arrangerat internationella möten om RA främst för asiatiska reumatologer, men där också flera av oss från Sverige varit inbjudna (och där jag själv fungerat som medorganisatör i flera år), Nu har vi överenskommit att ordna detta internationella möte i Europa (kallat ”international Forum for RA”) och det blev hos oss i Stockholm och vi hoppas att ganska många kollegor från Asien också ska komma hit.

Som ni ser från bifogat program, så kommer många internationellt aktiva forskare och kliniker att vara med på mötet som talare eller ”chairpersons”. Därutöver finns ett antal ännu tomma utrymmen för ytterligare talare, fr.a. med lite kortare presentationer, och dessutom finns utrymme för postrar.

Till slut; Mötet blir billigt för er som vill delta tack vare bidrag dels från Åke Wibergs stiftelse, dels från Journal of Internal Medicine. Dock inga bidrag från läkemedelsindustrin till detta möte, men givetvis är ni som kommer från industrin också välkomna till mötet. Vi hoppas att många av er vill komma och delta, helst hela tiden, men det går också att boka in sig för delar av programmet. Bäst om ni anmäler er före den 15 juni för då är det billigare och ni kan också anmäla abstracts. Anmälningsavgiften är då 500 kronor (läs mer i flyer och på hemsida; vi hoppas att ni från industrin kan betala lite mer). Vi har reserverat rum på ett antal hotell i Stockholm (med rabatt), och ni kan själva välja läge och nivå (se hemsidan) för mötet)

Varmt välkomna till detta internationella RA-mötet

IFRA-flyer

IFRA-agenda

www.raforum2017.com

För organisationskommittén

Lars Klareskog