Fortbildningskurs: Akut reumatologi för specialister

okt17-182019

Kursansvariga: Mats Dehlin och Karin Bengtsson.

Mer information om kursen följer längre fram.