Arkiv

Framtidens Specialistläkare 2018 (FSL)

sep4-72018

Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.

Mer information om kongressen hittar du här.