Jubileumssymposiet för Konung Gustaf V:s 80-årsfond

apr42019

I samband med att Gustaf V:s 80-årsfond firar 80-årsjubileum hålls ett vetenskapligt seminarium med inbjudna nationella och internationella föreläsare. Mer information hittar du här.

Anmälan och inskick av abstracts görs till susanne.karlfeldt@sll.se senast den 15 mars. Abstract ska skrivas på engelska och ha formatet aims, methods, results och conclusion.