Reumatologidagen 2019

maj92019

Reumatologidagen är ett seminarium för kunskapsutbyte och diskussion om sjukvårdens framtida villkor för vård och behandling av reumatiska sjukdomar. Hur kan digitala lösningar göra att patienterna får ut största möjliga värde av sin behandling?

Reumatologidagen äger rum den 9 maj på Westmanska Palatset konferens i Stockholm.

Mer information om dagen och anmälan hittar du här.