Reumadagarna 2018

Sep19-212018

Reumadagarna äger i år rum 19–21 september i Uppsala. Liksom tidigare år kommer Reumadagarna att innehålla många olika inslag i form av ny kunskap, praktisk handläggning, registerarbete, nätverksbyggande och blickar mot framtiden.

Mer information om program, inlämning av abstracts och anmälan hittar du på Reumadagarnas hemsida.