The 37th Scandinavian Congress of Rheumatology

Sep5-82018

Årets SCR hålls i Helsingfors den 5–8 september 2018. Kongressens hemsida hittar du här.

Abstracttiden har förlängts och deadline är nu 15 april!