SRF:s Utvecklingsdag

Nov282019

Svensk Reumatologisk Förening ordnar årligen en utvecklingsdag för sina ordinarie medlemmar, där aktuella ämnen inom svensk reumatologi lyfts upp och diskuteras.

I år äger utvecklingsdagen rum torsdagen den 28 november på Nio Rum, Hamngatan 2, Stockholm. Dagen börjar ca kl. 10 och avslutas ca kl. 16.

Ett stort tema för årets utvecklingsdag är den nya kunskapsstyrningsorganisationen och det nya nationella programområdet för reumatologi. Därtill kommer andra mindre teman att tas upp. Ett program för dagen kommer inom kort.