Levnadsvanor och reumatisk sjukdom

 

Länkar  |  Kontakt  |  LiR-modellen

 


Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga en betydande andel av alla hjärtinfarkter, cancer och typ-2 diabetes. Också den som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

Socialstyrelsens (SoS) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som presenterades november 2011, handlar om hur hälso- och sjukvården skall arbeta förebyggande med rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Varje år genomför svenska läkare över sju miljoner samtal om levnadsvanor, ca en tredjedel av dessa förs på sjukhus. SoS menar att det vetenskapliga underlaget visar på att läkares samtal om levnadsvanor både har god effekt och är mycket kostnadseffektiva.

Definition av levnadsvanorna
K Våra matvanor karaktäriseras avseende energiintag, näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform, måltidsordning mm. enl. kriterier i ett kostindex. Matvanorna definieras som ohälsosamma om de ger låga poäng, 0 – 4 av 12 möjliga.

R För rökning och snusning räknas dagligt bruk som riskbruk oavsett mängd cigaretter eller snus.

A Med riskbruk av alkohol avses genomsnittlig konsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män och nio standarglas för kvinnor eller en intensivkonsumtion minst en gång per månad med fem standardglas eller fler vid samma tillfälle för män och fyra eller fler standardglas för kvinnor.

M Med otillräcklig fysisk aktivitet menas mindre än 150 minuter fysisk aktivitet per vecka på en måttlig intensitetsnivå alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet per vecka på hög intensitetsnivå.

 

Inspirationsfilm om goda levnadsvanor

Sidansvarig: Ann-Marie Calander