Levnadsvaneprojektet – kontakt

a-mc-160903 Ann-Marie Calander

överläkare reumatologi, med dr, sammankallande i LiR (nationell, tvärprofessionell projektgrupp för Levnadsvanearbete inom Reumatologi)
Reumatologiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gröna stråket 12, 413 45 Göteborg
Tel. 031-3428890

ann-marie.calander@vgregion.se

MoRR-gruppen

Referensgrupp LVP