Månadens reumaenhet

Under denna rubrik publicerar vi presentationer av Sveriges reumatologiska enheter, stora som små. Vi hoppas kunna återkomma med en ny artikel ungefär en gång i månaden.

Har du lust att berätta om din arbetsplats? Kontakta gärna Bengt Lindell som är kontaktperson för Månadens reumaenhet.

Månadens reumaenhet

Reumatologmottagningen vid Trelleborgs lasarett

Trelleborgs lazarett invigdes 1893 på den plats där nu stadens museum ligger. Med 20 sängar visade sig sjukhuset snart vara otillräckligt, och det byggdes ut, första gången redan 1900. På 1930-talet byggdes ett nytt sjukhus längre in i staden på… Läs mer