Månadens reumaenhet

Under denna rubrik publicerar vi presentationer av Sveriges reumatologiska enheter, stora som små. Vi hoppas kunna återkomma med en ny artikel ungefär en gång i månaden.

Har du lust att berätta om din arbetsplats? Kontakta gärna Bengt Lindell som är kontaktperson för Månadens reumaenhet.

Månadens reumaenhet

Reumatologi i Norrbottens län

Månadens reumatologenhet är denna gång den reumatologiska verksamheten vid Sunderby Sjukhus. ReumaBulletinen har besökt kollegerna vid Norrbottens läns centralsjukhus, vackert beläget i Södra Sunderbyn mellan Luleå och Boden vid stranden av Lule älv. Sedan 1935 fanns det vid Garnisonssjukhuset i… Läs mer