Månadens reumaenhet

Under denna rubrik publicerar vi presentationer av Sveriges reumatologiska enheter, stora som små. Vi hoppas kunna återkomma med en ny artikel ungefär en gång i månaden.

Har du lust att berätta om din arbetsplats? Kontakta gärna Bengt Lindell som är kontaktperson för Månadens reumaenhet.

Månadens reumaenhet

Akademiskt specialistcentrum (ASC) – Centrum för reumatologi (CFR)

I Stockholm startade våren 2016 uppbyggnaden av en ny enhet för reumatologisk öppenvård utanför sjukhusen. Centrum för reumatologi är nu en del av Akademsiskt specialistcentrum, vilket också omfattar enheter för diabetes och neurologi. Sofia Ernestam är verksamhetschef för ASC. Tillsammans… Läs mer