Månadens reumaenhet

Under denna rubrik publicerar vi presentationer av Sveriges reumatologiska enheter, stora som små. Vi hoppas kunna återkomma med en ny artikel ungefär en gång i månaden.

Har du lust att berätta om din arbetsplats? Kontakta gärna Bengt Lindell som är kontaktperson för Månadens reumaenhet.

Månadens reumaenhet

Reumatologenheten vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Reumatologenheten vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping ReumaBulletinen besöker den reumatologiska länsenheten i Jönköping och tas emot av Sören Transö, medicinskt ansvarig överläkare, och flertalet av medarbetarna. Mottagningen är inrymd i lokaler i markplanet i en av byggnaderna i Länssjukhuset Ryhov, som… Läs mer