Nya EULAR-rekommendationer för fysisk aktivitet hos personer med RA, SpA och OA

EULAR (The European League Against Rheumatism) har publicerat rekommendationer för fysisk aktivitet hos personer med reumatoid artrit (RA), spondylartrit (SpA) och osteoartrit (OA).

Rekommendationerna hittar du här.

De nya rekommendationerna består av fyra övergripande principer och tio specifika rekommendationer för fysisk aktivitet hos personer med RA, SpA och OA. Rekommendationerna förespråkar fysisk aktivitet som en integrerad del i standardvården under hela sjukdomsförloppet.

Här kan du läsa det ursprungliga pressmeddelandet från EULAR.