Nyheter

Anmälan till de nationella ST-dagarna öppen

Nu kan du anmäla dig till de nationella ST-dagarna i Uppsala 16–17 maj. Du hittar all information om dagarna här. På samma sida kan du också anmäla dig till ST-dagarna.

SRF:s resestipendier utlyses

Nu kan du ansöka om SRF:s resestipendier. I år har maximisumman höjts till 17 000 kronor. Totalt delas sex resestipendier ut. Resestipendierna riktar sig till reumatologer, undantaget professorer och verksamhetschefer, och kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening.... Läs mer

Utlysning av SRF:s och Reumatikerförbundets stipendier

SRF och Reumatikerförbundet har öppnat stipendieansökan för våren. Följande stipendier finns utlysta under stipendiefliken på hemsidan: AbbVies stipendium till Andrzej Tarkowskis minne 150 000 kr Deadline 17 april Lillys Reumatologistipendium 100 000 kronor Deadline 17 april Reumatikerförbundets och Pfizers gemensamma stipendium... Läs mer

Bekanta dig med Reumapodden!

Reumapodden är en podcast som riktar sig till personer med reumatoid artrit. Podcasten produceras av läkarna Marit Stockfelt, Martin Joelsson och Jonas Mårtensson på reumatologkliniken vid Sahlgrenska Sjukhuset. Reumapodden behandlar olika aspekter av RA med några av Sveriges främsta experter inom... Läs mer

Utlysning av Reumatikerförbundets stipendier

Nu kan du ansöka om både Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium 2019 (25 000 kr) och Reumatikerförbundets och Pfizers gemensamma stipendium för framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne (150 000 kr). Sista ansökningsdag till vårdforskningsstipendiet är 5 april och till Nanna Svartz-stipendiet 30... Läs mer

Blivande EULAR President tilldelas orden av drottning Elizabeth II

Professors Iain McInnes, chef för Institute of Infection, Immunity and Inflammation på University of Glasgow i Skottland, har tilldelats  The Commander of the Order of the British Empire av drottning Elizabeth II. Professor McInnes är en global ledare inom artritforskning och... Läs mer

Anmäl dig till Register- och Riktlinjedagen 2019!

SRQ:s Registerdag äger rum den 23 januari och SRF:s Riktlinjedag den 24 januari på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Årets Registerdag har temat ”täckning”. Under dagen presenteras nyheter inom registret och reumatologin, forskning, nya tekniska lösningar och framtidsvisioner.... Läs mer

Anmäl dig till Utvecklingsdagen 29.11

                    SRF:s Utvecklingsdag äger rum den 29 november på IVA Konferenscenter i Stockholm. Det stora temat för årets Utvecklingsdag är den nya kunskapsorganisationen och de nationella programområdena. Två mindre teman utgörs av de... Läs mer

Reumatologin blir eget programområde

På fredagen fattade Sveriges Kommuner och Landsting beslut om att Reumatologin blir ett eget nationellt programområde. Svensk Reumatologisk Förening, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) och Reumatikerförbundet har kämpat offentligt för den här frågan och skickat flera brev till SKL. Enligt SKL:s... Läs mer

Reumatologin vill bli eget programområde – läs SRF:s brev till beslutsfattarna

Landstingen i Sverige har beslutat om en ny nationell kunskapsstyrningsorganisation inom sjukvården. Organisationen består av ca 20 programområden, varav ett är Rörelseorganens sjukdomar. I programområdet ingår ortopedi, handkirurgi och reumatologi. Inom programområdet finns en nationell programgrupp med en representant från... Läs mer