Nyheter

Två nya remissvar från SRF

SRF har svarat på två remisser: Remissvar SOU 2017:53 En God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. Till Svenska läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Socialdepartementet. Remissvar SOU 2017:48: Kunskapsbaserad och jämlik vård – Förutsättningar för en lärande hälso- och... Läs mer

Forskningsmedel från Reumatikerförbundets forskningsfond

Du har väl inte glömt ansöka om forskningsmedel från Reumatikerförbundets forskningsfond. Sista ansökningsdag 30 september, följ länken till ansökningswebben Läs mer på https://www.reumatikerforbundet.org/om-oss/forskning/forskare/sok-anslag/

Video: Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling

Se SRFs och Reumatikerförbundets Almedalsseminarium (5 juli 2017) från i sin helhet. Alla i samhället förväntar sig att morgondagens sjukvård ger ökad hälsa i form av friskare patienter, längre överlevnad och ökad livskvalitet än dagens sjukvård. Var och hur sker... Läs mer

Sök anslag från Reumatikerfonden till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Ansökningswebben för forskningsanslag 2017/18 är öppen, och ansökningarna ska vara Reumatikerförbundet tillhanda senast den 30 september 2017. Läs mer på Reumatikerförbundets webbplats. Vilka huvudansvariga forskare samt projekt som beviljats... Läs mer

Vårdval reumatologi stoppas efter omröstning

Landstingsfullmäktige i Stockholm har beslutat att avbryta införandet av vårdval reumatologi efter att en majoritet röstat emot förslaget med röstsiffrorna 75 mot 72. Beslutet välkomnas av Svensk Reumatologisk Förening och Reumatikerförbundet. SRFs ordförande Cecilia Carlens kommenterar beslutet på Reumatikerförbundets webbplats: – Det känns... Läs mer

Stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi 2017 – ansök senast 1 juni

Summa: 100.000 kronor – utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Målgrupp: Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning. Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste tre åren (föräldraledighet får räknas... Läs mer

SRF i Almedalen

Svensk Reumatologisk Förening arrangerar för sjunde året i rad Almedalsseminarier tillsammans med Reumatikerförbundet. På agendan i år står bland annat den högst aktuella frågan om vårdval. Läs mer om seminarierna på länkarna nedan. Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling Onsdag 5... Läs mer

Reumadagarna – förlängd deadline för abstracts till 11 maj

Deadline för inlämning av abstracts till Reumadagarna har förlängts till 11 maj. Ny deadline gäller för både vetenskapliga abstracts och för verksamhetsutveckling. Precis som 2016 delas det ut två priser för bästa abstract på 30 000 kronor vardera. För att... Läs mer

Reumatologistipendium 2017 med stöd från Roche – ansök senast 14 maj

Syfte: SRF har instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning inom reumatologi. Stipendiets storlek: 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Utdelning: Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Västerås 13-15 september.... Läs mer

Inbjudan till International Forum for RA 23-26 september 2017

Bästa SRF-medlemmar Vi vill härmed inbjuda er alla att delta i ett symposium om reumatoid artrit som ordnas den 23-26 september i Stockholm. Mötet har flera bakgrunder: Dels och främst vill vi att det ska fungera som samlingspunkt och inspirationskälla för... Läs mer