Nyheter

Uppdaterade riktlinjer och rekommendationer

Nu är 2017 års uppdateringar av riktlinjer och rekommendationer publicerade på SRFs webbplats. Förslag till uppdateringar presenterades och diskuterades under SRFs riktlinjedag i slutet av januari. Därefter reviderades förslagen utifrån diskussionerna innan de skickades till SRFs styrelse för beslut. Klicka... Läs mer

SRFs resestipendier 2017

För att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser utdelas sex resestipendier på upp till 15 000 kronor. Resestipendierna kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening. En jämn fördelning mellan blivande och färdiga specialister eftersträvas, men för... Läs mer

SRFs stipendium till Andrzej Tarkowskis minne 2017

Svensk Reumatologisk Förening utannonserar härmed ett forskningsstipendium till Andrzej Tarkowskis minne. Stipendiet skall tilldelas en nyligen (för mindre än fem år sedan) disputerad forskare inom reumatologi som söker besvara kliniska frågeställningar med hjälp av integrerade molekylära, experimentella och patientnära vetenskapliga... Läs mer

Utlysning: Ingegerd Johanssons stöd för forskning om SLE

Ingegerd Johansson var överläkare och sektionschef i neuroradiologi i Linköping. Hon avled i SLE (systematisk lupus erythematosus) den 24 mars 2015 och efterlämnade i sitt testamente en stor donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning om sjukdomen. Läkaresällskapet har... Läs mer

Reviderat policydokument avseende biosimilarer

Svensk Reumatologisk Förenings policydokument avseende biosimilarer har uppdaterats. SRFs styrelse godkände arbetsgruppen för biosimilarers förslag till revision på styrelsemöte 27 januari 2017. Dokumentet är publicerat på arbetsgruppen för biosimilarers sida

Svensk Reumatologisk Förening riktar stark kritik mot beslut att införa vårdval reumatologi i Stockholms läns landsting

Pressmeddelande från Svensk Reumatologisk Förening 2017-02-02 Den 31 januari fattade Stockholms läns landsting beslut om att införa vårdval reumatologi trots att företrädare för patienter, profession, forskning och utbildning samtliga argumenterat mot förslaget. De styrande politikerna i landstinget har valt att... Läs mer

Inbjudan till Cutting Edge Rheumatology, Lund 11 maj

Välkommen till det artonde Cutting Edge Rheumatology-symposiet i Lund torsdagen den 11 maj 2017.  Målsättningen är som tidigare att bjuda deltagarna på nyheter från såväl laboratorium som klinik inom olika områden av intresse för såväl kliniker som grundforskare. Symposiet äger rum... Läs mer

Inbjudan till Nationella ST-dagar i Reumatologi i Stockholm 18-19 maj 2017

Välkomna till årets nationella ST-dagar i Reumatologi som i år är i Stockholm! Vi kommer vara på Rönneberga Konferens på Lidingö Kostnad är 600 kr för medlemmar i SRF och för övriga 2600 kr. Anmälan till pernilla.beckman@sll.se så snart som... Läs mer

Välkommen till SRFs nya webbplats

Förhoppningsvis känner du igen dig och hittar lika bra som tidigare på webbplatsen, även om det skett några större och mindre förändringar. Den kanske största skillnaden är att webbplatsen nu är responsiv, och anpassar sitt utseende beroende på om du... Läs mer

Två nya remissvar från SRF

Yttranden från SRF på remisserna ”Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård, Gem 2016/0277” från Sveriges läkarförbund och ”Driftsformer för Universitetssjukhus, SOU 2016:28″  från Svenska läkaresällskapet finns nu på sidan med remissvar.