Nyheter

Anmäl dig billigare till Reumadagarna

Reumadagarna går i år av stapeln den 19–21 september i Uppsala. Redan nu finns det ett digert program du kan bekanta dig med här. Fram till den 11 juni kan du anmäla dig till en billigare avgift. Information om anmälan och... Läs mer

Hur behandlar SRF dina personuppgifter?

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Vi vill... Läs mer

Deadline för abstract till Reumadagarna förlängs

Den nya deadlinen för att skicka in abstract till Reumadagarna är 29 april. Mer information om inlämning och utformning finns på Reumadagarnas hemsida.   Reumadagarna äger i år rum 19–21 september i Uppsala. Liksom tidigare år kommer Reumadagarna att innehålla många... Läs mer

Ansök om stipendier i april

Nu finns det flera stipendier för medlemmar i SRF att söka. Du hittar information om stipendierna och ansökningsförfarandet här.

Två nya remissvar från SRF

SRF har svarat på två remisser: Remissvar SOU 2017:53 En God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. Till Svenska läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Socialdepartementet. Remissvar SOU 2017:48: Kunskapsbaserad och jämlik vård – Förutsättningar för en lärande hälso- och... Läs mer

Forskningsmedel från Reumatikerförbundets forskningsfond

Du har väl inte glömt ansöka om forskningsmedel från Reumatikerförbundets forskningsfond. Sista ansökningsdag 30 september, följ länken till ansökningswebben Läs mer på https://www.reumatikerforbundet.org/om-oss/forskning/forskare/sok-anslag/

Video: Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling

Se SRFs och Reumatikerförbundets Almedalsseminarium (5 juli 2017) från i sin helhet. Alla i samhället förväntar sig att morgondagens sjukvård ger ökad hälsa i form av friskare patienter, längre överlevnad och ökad livskvalitet än dagens sjukvård. Var och hur sker... Läs mer

Sök anslag från Reumatikerfonden till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Ansökningswebben för forskningsanslag 2017/18 är öppen, och ansökningarna ska vara Reumatikerförbundet tillhanda senast den 30 september 2017. Läs mer på Reumatikerförbundets webbplats. Vilka huvudansvariga forskare samt projekt som beviljats... Läs mer

Vårdval reumatologi stoppas efter omröstning

Landstingsfullmäktige i Stockholm har beslutat att avbryta införandet av vårdval reumatologi efter att en majoritet röstat emot förslaget med röstsiffrorna 75 mot 72. Beslutet välkomnas av Svensk Reumatologisk Förening och Reumatikerförbundet. SRFs ordförande Cecilia Carlens kommenterar beslutet på Reumatikerförbundets webbplats: – Det känns... Läs mer

Stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi 2017 – ansök senast 1 juni

Summa: 100.000 kronor – utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Målgrupp: Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning. Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste tre åren (föräldraledighet får räknas... Läs mer