Register

Registergrupper har ett tydligt uppdrag från SRFs styrelse, som också utser ordförande. Ordförande formerar en grupp med representanter från de sex regionerna samt ev ytterligare någon intresserad. Samtliga medlemmar ska godkännas av styrelsen. Dessa grupperingar har en mer permanent karaktär. De arbetsgrupper som har en ekonomisk redovisningsskyldighet redovisar sitt arbete inklusive ekonomisk rapport till styrelsen en vecka före föreningsmötet, där det redovisas och därefter publiceras på SRFs hemsida.