ARTIS-gruppen (AntiReumatisk Terapi I Sverige)

ARTIS-gruppens medlemmar

Region Skåne

Carl Turesson
Elisabet Lindqvist

Västra Götalandsregionen

Lennart Jacobsson

Sydöstra regionen

Alf Kastbom

Stockholmsregionen

Ronald van Vollenhoven

Uppsala-Örebroregionen

Eva Baecklund

Norra Regionen

Helena Forsblad d’Elia
Solbritt Rantapää Dahlqvist

SRQ

Sofia Ernestam

ARTIS/KI/LV

Lars Klareskog
Johan Askling
Nils Feltelius

    ARTIS uppdrag

    Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning inhämta och redovisa behandlings- och biverkningsaspekter av biologiska läkemedel.

    Sidansvarig: Johan Askling