SRQ

SRQ (Svensk reumatologis kvalitetsregister) har uppdraget för Svensk Reumatologisk Förenings räkning inhämta, utveckla och redovisa kvalitetsindikatorer och behandlingseffekter av antireumatisk behandling. I uppdraget ingår att ha ett övergripande ansvar för service till och utbildning av brukarna. Fler detaljer om SRQ och gällande regelverk finns på SRQ.nu

Instruktion och mall för ansökan om uttag av registeruppgifter från SRQ för forskningsändamål

Kontaktuppgifter till SRQs kansli, styrgrupp, kvalitetsgrupp och vård/rehab-grupp

    Jan242018

    SRQs Registerdag

    srq_rgb_strapline1