SRF:s Utvecklingsdag

SRF:s Utvecklingsdag är en dag med fokus på verksamhetsutveckling och fortbildning. Utvecklingsdagen har flyttat mellan januari och december beroende på om medicinska riksstämman arrangerats eller inte.