SRFs utvecklingsdag

En dag med fokus på verksamhetsutveckling och fortbildning. Utvecklingsdagen har flyttat mellan januari och december beroende på om medicinska riksstämman arrangerats eller inte.