Reumatologin blir eget programområde

På fredagen fattade Sveriges Kommuner och Landsting beslut om att Reumatologin blir ett eget nationellt programområde.

Svensk Reumatologisk Förening, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) och Reumatikerförbundet har kämpat offentligt för den här frågan och skickat flera brev till SKL. Enligt SKL:s första beslut skulle reumatologin ha tillhört ett programområde Rörelseorganens sjukdomar, tillsammans med handkirurgi och ortopedi. Nu blir reumatologin i stället ett eget programområde med en egen nationell arbetsgrupp, som beslutar om behandlingsriktlinjer, vårdprogram, prioriteringar, det nationella kvalitetsregistret o.s.v.

Läs mer om de nationella programområdena här. Observera att sidan inte är uppdaterad enligt den senaste indelningen av programområden.