Reumatologin vill bli eget programområde – läs SRF:s brev till beslutsfattarna

Landstingen i Sverige har beslutat om en ny nationell kunskapsstyrningsorganisation inom sjukvården. Organisationen består av ca 20 programområden, varav ett är Rörelseorganens sjukdomar. I programområdet ingår ortopedi, handkirurgi och reumatologi.

Inom programområdet finns en nationell programgrupp med en representant från respektive sjukvårdsregion. I gruppen Rörelseorganens sjukdomar består dessa representanter av fem ortopeder och en reumatolog (Ralph Nisell). Det är den här gruppen som ska driva arbetet med kunskapsstyrning inom reumatologin i Sverige, d.v.s. besluta om nivåstruktureringar, vilka riktlinjer och vårdprogram som behövs, vilka prioriteringar som eventuellt behöver göras, besluta om det nationella reumatologiska kvalitetsregistret o.s.v.

Svensk Reumatologisk Förening (SRF) ser och upplever redan stora svårigheter med den här organisationen för reumatologin. SRF har under det senaste året försökt få de som styr den nya kunskapsorganisationen att besluta om en förändring och göra Reumatologi till ett eget programområde. Före sommaren fick SRF beskedet att man valt att avvakta med beslut i frågan till efter sommaren, och nu äger ett nytt möte rum i slutet av september.

Eftersom vi är mycket oroliga för konsekvenserna om beslutsfattarna inte bestämmer att Reumatologi blir ett eget programområde har SRF:s styrelse tillsammans med Reumatikerförbundet och SRQ:s registerhållare Ralph Nisell skickat ett nytt brev.

Läs brevet här.