Sök anslag från Reumatikerfonden till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna.
Ansökningswebben för forskningsanslag 2017/18 är öppen, och ansökningarna ska vara Reumatikerförbundet tillhanda senast den 30 september 2017.

Läs mer på Reumatikerförbundets webbplats.

Vilka huvudansvariga forskare samt projekt som beviljats forskningsanslag 2017 kan du se på reumatikerforbundet.org.