SRF i Almedalen 2016

almedalen

SRF är på plats i Almedalen 2016 med tre angelägna programpunkter:

Nationella riktlinjer är ett trögt system – När och hur skapas värde? Primärvårdens viktiga roll.

Tisdag 5 juli, kl 13.30-15.00, O’Learys (Strandgatan 13, 1 trappa ned)

Kan specialistföreningarna få mandat till årlig uppdatering?
Hur sker förankringsarbetet och vem ansvarar? Hur lång tid får det ta?
Kan primärvården snabbare hitta patienter med kroniska sjukdomar?
Kommer SKL:s påbörjade arbete med att samordna landstingens kunskapsstöd och utveckla nya patientcentrerade arbetssätt, påverka primärvårdens förutsättningar positivt?
Hur kan patientinvolveringen ske i större utsträckning?

Arrangeras av SRF och Reumatikerförbundet
Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Vägen till hälsa alltmer elektronisk?

Onsdag 6 juli, kl 10.00-11.30, O’Learys (Strandgatan 13, 1 trappa ned)

Digitaliseringen och nya verktyg/tjänster inom sjukvården måste drivas utifrån ett gemensamt perspektiv, till nytta för patienter och ett stöd för professionen. Men vem ska vara informationsbärare? Patienten eller sjukvården?
Det skapas bättre beslutsstöd, kunskapsstöd, ändamålsenliga journalsystem och det erbjuds fler digitala vårdtjänster, en mängd olika medicintekniska produkter och HälsaFörMig.
Är det vägen att gå för att motivera patienter att ändra sina levnadsvanor och bli villiga att vara medaktörer i vård och behandling? Är sjukvården och professionerna redo för nya arbetssätt?

Arrangeras av SRF och Reumatikerförbundet
Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Big data in little Sweden 2020 – Kvalitetsregistrens framtida betydelse

Torsdag 7 juli, kl 08.30-10.00, Dagens Medicins Vårdtorg (Tage Cervins gata 8)

Vad händer med de svenska kvalitetsregistren? Vem äger data – patienten, professionen, landstingen, staten? Hur använder och tillgodogör vi oss data som finns på nätet? Hur bedriver vi den kliniska forskningen och registerforskningen framgent?

Arrangeras av SRF, SRQ och Forska!Sverige
Seminariet är öppet för alla, men anmäl dig gärna här (inget krav)
Läs mer på Almedalsveckans webbplats