SRFs resestipendier 2017

För att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser utdelas sex resestipendier på upp till 15 000 kronor.

Resestipendierna kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening.
En jämn fördelning mellan blivande och färdiga specialister eftersträvas, men för övrigt görs ingen prioritering. När flera ansökningar inkommer lottas bland de sökande.

Sista ansökningsdag för SRFs resestipendier är 2 april 2017.
Ansökan skickas via e-post till koordinator@svenskreumatologi.se och ska innehålla uppgifter om hur stipendiet kommer att användas, samt belopp (upp till 15 000 kronor).

Stipendiaten förväntas att till styrelsen inkomma med en kort (cirka en A4-sida), skriftlig rapport/egna intryck från konferensen samt en ekonomisk redogörelse. Rapporten ska kunna publiceras i ReumaBulletinen.

Svensk Reumatologisk Förenings styrelse fattar beslut om vilka som ska tilldelas resestipendierna. Utbetalning till stipendiaterna görs senast sista april.

Om stipendiepengarna inte används för ansökt ändamål eller om endast delar av stipendiepengarna används, ska resterande belopp återbetalas till SRF senast sista december ansökningsåret.