Stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi 2017 – ansök senast 1 juni

Summa:
100.000 kronor – utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.

Målgrupp:
Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning. Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste tre åren (föräldraledighet får räknas av).

Sökande ska driva ett samarbetsprojekt som gagnar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar minst ytterligare en disciplin utöver reumatologi.

Bakgrund:
Patienter med reumatologiska sjukdomar har många symtom och komorbiditeter, vilket således engagerar många olika medicinska discipliner. Med detta stipendie vill vi uppmuntra till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan dessa discipliner för att främja en mer holistisk syn på denna patientgrupp. Sökande ska vara medlem i Svensk Reumatologisk Förening.

Ansökan skall innehålla:

• Kort gemensam presentation av den sökandes forskningsprojekt på max en A4-sida

• CV med publikationslista från den sökande

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild tonvikt läggas på:

• Syfte och målsättning för samarbetsprojektet • Sökandens vetenskapliga kompetens

Offentliggörande och kort presentation av samarbetsprojektet sker i samband med utdelning av stipendiet under Reumaveckan i Västerås, 13–15 september 2017.

Stipendiekommitté:
Professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening.

Sista ansökningsdag:
1 juni 2017

Skicka ansökan elektroniskt till:
Koordinator SRF, E-mail: koordinator@svenskreumatologi.se