Uppdaterade riktlinjer och rekommendationer

Nu är 2017 års uppdateringar av riktlinjer och rekommendationer publicerade på SRFs webbplats.
Förslag till uppdateringar presenterades och diskuterades under SRFs riktlinjedag i slutet av januari. Därefter reviderades förslagen utifrån diskussionerna innan de skickades till SRFs styrelse för beslut.

Klicka här för att komma till sidan med riktlinjer och rekommendationer