Utbildning

Utbildningsansvariga i SRF:s styrelse

katarinaweb Katarina Almehed

Utbildningsansvarig

katarina.almehed@vgregion.se
valaweb Valgerdur Sigurdardottir

Ledamot, repr. för läkare under utb.

valgerdur.sigurdardottir@ltdalarna.se

Kalender - Utbildning

Apr26-282017

RULe – modul 2

Okt4-62017

Rule – modul 3

Nov23-242017

RULe – avslutningsmodul

Sidansvarig: Katarina Almehed