RUCh

Reumatologins Utvecklingsprogram för Chefer

RUCh är SRF:s nya ledarskapssatsning. Syftet med RUCh är att stödja nya chefer/motsvarande inom reumatologin genom ett mentorsprogram. Programmet skapar förutsättningar för ett utbyte av kunskap och erfarenheter samt för att bygga upp ett chefsnätverk.

Vi vill att programmet ska ge dig som ny chef/motsvarande:
 • Stimulans, motivation och ökad självinsikt
 • Öppenhet för utveckling och förändring
 • Vägledning i det egna uppdragets situationer och utmaningar
 • Träning i ett coachande och dialoginriktat förhållningssätt
 • Ett utökat chefsnätverk

Målgruppen för RUCh är 12 stycken nya chefer/motsvarande inom reumatologi, dvs. adepterna i programmet. Därtill finns 12 mentorer, en mentor per adept. Mentorerna är personer som redan en längre tid innehaft en chefspost och som vill bidra till att utveckla adeptens ledarskap.

Programmets omfattning sträcker sig över ett år, där fyra inplanerade träffar i storgrupp kommer att genomföras. Som programledare fungerar Boel Mörck, reumatolog och chef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Catharina Wöhlecke-Haglund, ledarskapscoach, Perspectiva. Utöver programträffarna bokar mentorn och adepten in sex egna träffar.

Tidpunkter för de gemensamma träffarna:
 • Modul 1: 10–11.10.2018 i Göteborg
 • Modul 2: 17–18.1.2019 i Uppsala
 • Modul 3: 16–17.5.2019 i Malmö
 • Modul 4: 14–15.11.2019 i Stockholm

Hur söker man till programmet?

Om du vill delta i programmet som adept ska du göra en intresseanmälan till verksamhetsföreträdaren på universitetssjukhuset i din region. Blanketten hittar du bland materialet nedan. Blanketten ska därtill mejlas till koordinator@svenskreumatologi.se.

En lista på alla verksamhetsföreträdare och deras mejladresser hittar du på den inloggade hemsidan, under fliken Verksamhetsföreträdarlista.

Ansök senast den 29.3!

 

Material

Välj kategori:
  Programledning

  Boel Mörck
  Reumatolog, chef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Catharina Wöhlecke-Haglund
  Ledarskapscoach, Perspectiva