RUCh

Reumatologins Utvecklingsprogram för Chefer

RUCh är SRF:s nya ledarskapssatsning. Syftet med RUCh är att stödja nya chefer/motsvarande inom reumatologin genom ett mentorsprogram. Programmet skapar förutsättningar för ett utbyte av kunskap och erfarenheter samt för att bygga upp ett chefsnätverk.

Vi vill att programmet ska ge dig som ny chef/motsvarande:
 • Stimulans, motivation och ökad självinsikt
 • Öppenhet för utveckling och förändring
 • Vägledning i det egna uppdragets situationer och utmaningar
 • Träning i ett coachande och dialoginriktat förhållningssätt
 • Ett utökat chefsnätverk

Målgruppen för RUCh är 10 stycken nya chefer/motsvarande inom reumatologi, dvs. adepterna i programmet. Därtill finns 10 mentorer, en mentor per adept. Mentorerna är personer som redan en längre tid innehaft en chefspost och som vill bidra till att utveckla adeptens ledarskap.

Programmets omfattning sträcker sig över ett år, där fyra inplanerade träffar i storgrupp kommer att genomföras. Som programledare fungerar Boel Mörck, reumatolog och chef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Catharina Wöhlecke-Haglund, ledarskapscoach, Perspectiva. Utöver programträffarna bokar mentorn och adepten in sex egna träffar.

Tidpunkter för de gemensamma träffarna:
 • Modul 1: 10–11.10.2018 i Göteborg
 • Modul 2: 17–18.1.2019 i Uppsala
 • Modul 3: 16–17.5.2019 i Malmö
 • Modul 4: 14–15.11.2019 i Stockholm

Adepterna och mentorerna för RUCh 2018/2019 är klara. Längst ner på sidan hittar du presentationer av alla mentorer. Listan uppdateras kontinuerligt.

Material

Välj kategori:

  Mentorer

  Maria Lidén

  Maria Lidén jobbar sedan hösten 2016 som verksamhetschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Totalt ansvarar Maria över ca 350 anställda inom fem sektioner på sjukhuset: gastroenterologi, nefrologi inkluderande dialysen, diabetes och endokrinologi, hud och reumatologi. Alla sektioner har dessutom en avdelningschef och en sektionschef som är direkt underställda Maria. Innan Maria blev verksamhetschef jobbade hon i tre år som sektionschef på reumatologen.

  Inom svensk reumatologi har Maria både fungerat som SPUR-inspektör och i ca fem år suttit med i Svensk Reumatologisk Förenings styrelse som utbildningsansvarig.

  Maria uppskattar en aktiv fritid med skidåkning, vandringar och kajakpaddling, som hon varvar med lugnare aktiviteter som att läsa och umgås med vänner.

  Egidija Sakiniene

  Egidija Sakiniene är sedan nio år tillbaka sektionschef för slutenvården inom reumatologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det innebär att Egidija fungerar som chef för 24 specialistläkare. Dessutom har hon det medicinska ansvaret och utvecklingsansvaret för slutenvården, som både innefattar en traditionell vårdavdelning med 16 vårdplatser och inflammationscentrum ­– en dagsjukvårdsavdelning bestående av tre enheter: behandlingsenhet, utredningsenhet och forskningsenhet. Innan Egidija blev sektionschef  jobbade hon i fyra år som vårdenhetsöverläkare.

  Sin fritid använder Egidija gärna till att umgås med och lära känna nya människor, samt till att resa.

  Gerd-Marie Alenius

  Gerd-Marie Alenius är sedan 2009 verksamhetschef vid Reumatologiska kliniken Västerbotten. Gerd-Marie ansvarar för ca 53 anställda på tre olika orter, vilket innebär att hon arbetar mycket med digitala distanslösningar både vad gäller mottagningsverksamhet och administrativa möten. Innan Gerd-Marie blev verksamhetschef jobbade hon först som specialist i 8 år, och blev efter disputationen 2003 mottagningsansvarig läkare med verksamhetsansvar, utvecklingsansvar och ansvar för läkarnas schemaläggning. Vid sidan om chefskapet har Gerd-Marie i flera år haft landstingsuppdrag, främst gällande forskning och utbildning inom ramen för FoU/ALF. År 2014 blev hon docent.

  Gerd-Marie är inte främmande för förtroendeuppdrag. Hon har suttit med i SRF:s styrelse i två omgångar – först som yngre läkarrepresentant och senare som facklig sekreterare och vice ordförande. Hon har jobbat med att utarbeta olika riktlinjer för SRF, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Hon sitter också med i Psoriasisförbundets medicinska och vetenskapliga råd.

  På fritiden tycker Gerd-Marie om hålla i gång fysiskt och gärna utomhus – hon har både ett fritidshus i fjällen och en fiskestuga i väglöst land. Hon tycker också om att resa och upptäcka nya platser. När Gerd-Marie vill koppla av läser hon böcker och när hon behöver samla tankarna stickar hon strumpor.

  Elisabet Lindqvist

  Elisabet Lindqvist har jobbat som verksamhetschef i nio år, först på den reumatologiska kliniken i Lund och därefter på den reumatologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund–Malmö. För tillfället har Elisabet inte något chefsuppdrag, utan jobbar vid sidan om det kliniska arbetet med andra typer av administrativa uppdrag inom läkemedelsrådet i Skåne och Terapigrupp biologisk behandling. Hon sitter också med som representant för reumatologin i Kunskapsgrupp rörelseorganens sjukdomar för Södra sjukvårdsregionen. Elisabet engagerar sig i förbättringsarbete och i att försöka få det kliniska arbetet att fungera smidigt. Också läkemedelsfrågor intresserar henne.

  Inom SRF har Elisabet flera uppdrag: hon sitter i styrelsen som kassör, är sammankallande i arbetsgruppen som utformar riktlinjer för modern reumarehabilitering och sitter med i arbetsgruppen för biosimilarer samt ARTIS.

  På fritiden tycker Elisabet om att vistas ute i naturen, exempelvis vandra, åka skidor och bada. Hon odlar sin egen frukt och sina egna grönsaker och är mycket intresserad av matlagning. Elisabet tycker också om att resa och att umgås familj och vänner.

  Cecilia Carlens

  Cecilia Carlens arbetar sedan oktober 2017 som patientområdeschef för Patientområde gastro, hud och reuma på Karolinska Universitetssjukhuset. Det innebär verksamhetsansvar för reumatologi, dermatovenereologi samt mag- och tarmsjukdomar. Ungefär 350 medarbetare arbetar inom dessa verksamheter. Innan Cecilia blev patientområdeschef jobbade hon som verksamhetschef för Reumatologkliniken på Karolinska i 7,5 år.

  Cecilia engagerade sig tidigt i arbetet inom svensk reumatologi. Under sin specialistutbildning satt hon i SRF:s styrelse som yngre läkarrepresentant, och sedan september 2016 är hon ordförande för föreningen. I sin roll som verksamhetschef för reumatologi är Cecilia också utsedd att representera Stockholms läns landsting (SLL)/Karolinska som Centralt Personuppgiftsansvarig för Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) vilket innebär ett nära samarbete med SRQ:s registerhållare och SRF.

  På fritiden prioriterar Cecilia familjen och motion i olika former, gärna utomhus. Om hon bara hinner och orkar lagar Cecilia gärna god mat till vänner och familj. Hon uppskattar också att gå på konserter (någon annan får gärna planera!) och om det finns en stund över finns det många böcker som står på tur att läsas.

  Sven Tegmark

  Sven Tegmark är medicinskt ansvarig för reumatologiverksamheten i Gävle och Hudiksvall sedan 2008. Sedan 2017 har han även personalansvar.

  Sven är specialist i reumatologi, internmedicin samt allmänmedicin. Han är intresserad av att utveckla gruppdynamik och intresserar sig för hur man genom ledarskap kan få gruppen att dra åt samma håll genom en stor tolerans och respekt för varandra, men samtidigt en gemensam värdegrund och gemensamma övergripande mål. Arbetsmiljön och trivseln kan förbättras genom att man utvecklar en egen ”anda” som alla ”checkar in i”.

  Svens filosofi är att genom sitt förhållningssätt mot både medarbetare och patienter försöka vara en förebild, men att samtidigt vara lyhörd och själv visa respekt och anpassning till gruppens dynamik, och att inte vara rädd för att erkänna sina egna svagheter.

  Till Svens personliga intressen hör friluftsliv i form av fjällvandringar, fiske och skidturer tillsammans med hunden Hugo, familj och vänner.

  Jehns Christian Martineus

  Katarina Almehed

  Martin Hedberg

  Milad Rizk

  Programledare

  Boel Mörck

  Boel Mörck är chef för område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppdraget innebär ett ansvar för Centralkliniken på Östra sjukhuset, all vuxenpsykiatri i Göteborg och cirka 3 500 medarbetare. Boel Mörck är specialist i reumatologi och utsågs till Årets chef i Västra Götalandsregionen 2014 när hon var verksamhetschef på reumatologikliniken. Hon började sin bana inom sjukvården som sjukvårdsbiträde på 1970-talet, hon har ett fackligt förflutet och har sedan 1997 haft olika chefs- och ledarskapsuppdrag inom sjukvården. Hon har ett stort engagemang för verksamhetsutveckling inklusive användande av digitala vårdtjänster. Hittas på Twitter: @BMrck.

  Catharina Wöhlecke-Haglund

  Programledning

  Boel Mörck
  Reumatolog, chef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Catharina Wöhlecke-Haglund
  Ledarskapscoach, Perspectiva