Video: Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling

Se SRFs och Reumatikerförbundets Almedalsseminarium (5 juli 2017) från i sin helhet.

Alla i samhället förväntar sig att morgondagens sjukvård ger ökad hälsa i form av friskare patienter, längre överlevnad och ökad livskvalitet än dagens sjukvård. Var och hur sker forskning, utveckling och innovation i dagens sjukvård?

Vilken roll spelar olika aktörer för att morgondagens patienter ska få morgondagens behandlingar? Var och hur utbildas morgondagens läkare, omvårdnadspersonal och forskare? Vad händer inom de områden där stora delar av vården läggs ut i vårdval? Vilka konsekvenser har vårdval på forskning, utveckling, innovation och utbildning?

 

Paneldeltagare:

Cecilia Carlens, Ordförande, Svensk reumatologisk förening

Lotta Håkansson, Förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Lars Klareskog, Senior professor i reumatologi, Karolinska Institutet

Anna Lexelius, Huvudsekreterare, Tillitsdelegationen

Ines Uusmann, Vice ordförande, Psoriasisförbundet

Ella Bohlin, Landstingsråd, (KD) Stockholms läns landsting

Maria Bradley, Docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Moderator:
Boel Mörck, Områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset