Svensk reumatologisk förening

En sammanslutning för Sveriges reumatologer

Vi är en professionsförening och vetenskaplig sammanslutning för Sveriges reumatologer, läkare under specialistutbildning i reumatologi och andra läkare med intresse för reumatologi.

Annonser

Annonser

ReumaBulletinen

Senaste e-versionerna av vår medlemstidning

Tidningen Reumabulletinen ges ut i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och distribueras till samtliga medlemmar i föreningen, Reumatologkliniker, Privata reumatologmottagningar, Universitetsinstitutioner och Sjukhusbibliotek.

Visa tidigare utgåvor

Bli medlem i Svensk Reumatologisk Förening

Ansök om medlemskap som Ordinarie medlem eller som Associerad medlem. Associerad medlem äger inte rätt att delta i föreningens fackliga verksamhet, men kan delta i föreningens vetenskapliga program.

Annonser