Anmälan till Riktlinjedagen/Föreningsmötet 2022

Observera att SRQs Registerdag är framflyttad till 18 maj.


SRFs möten kommer att ske både fysiskt och digitalt.

Vi följer myndigheternas regler och rekommendationer för evenemang. Om förutsättningarna förändras kan deltagande i mötena komma att begränsas. För närvarande gäller att vaccinationsbevis krävs för deltagande.

Plats: Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm på Klara Östra Kyrkogata 10.

Sista anmälningsdag är 18 januari 2022.

Vid eventuella frågor, kontakta koordinator@svenskreumatologi.se eller ann-charlotte.blom@regionstockholm.se